Klachtenregeling

Klachtenregeling Fysiotherapie Visser

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie.
Op deze pagina kunt u zien hoe de procedure in zijn werk gaat Geschillencommissie Fysiotherapie – de Fysiotherapeut.

 

Klachtenregeling

De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat je jouw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet je de klacht eerst bespreken met de fysiotherapeut en/of de praktijkhouder. Je kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met jou de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over je klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht. Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kun je binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover je klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onder ‘Geschillencommissie Fysiotherapie’ lees je hoe je een geschil kunt voorleggen aan de

 

 

Geschillencommissie Fysiotherapie.

Geschillencommissie Fysiotherapie Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de manier waarop de fysiotherapeut je klacht heeft afgehandeld? Dan wordt je klacht een geschil. Je kunt een geschil binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover je klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De Geschillencommissie Fysiotherapie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is en hierover een bindende uitspraak doet. Voor een oordeel van de Geschillencommissie betaal je 50 euro griffierecht. Als je ook een schadevergoeding eist, betaal je 100 euro. Onder ‘De procedure bij de Geschillencommissie’ kun je lezen wat je kunt verwachten als je een klacht indient bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Geschillencommissie Fysiotherapie – de Fysiotherapeut