We kunnen onze activiteiten weer uitbreiden!

We kunnen onze activiteiten weer uitbreiden!

Het zal u niet zijn ontgaan: de fysiotherapie kan weer opbouwen! Het is echter niet zo dat we in één keer alle behandelingen weer mogen uitvoeren, maar we zullen stapsgewijs de maatregelen gaan afbouwen. Hierbij zijn wij verplicht om alle richtlijnen van het RIVM en onze eigen beroepsgroep KNGF te volgen. Op dit moment houdt dat in dat we alleen behandelingen uit kunnen voeren op afstand, spoedgevallen in de praktijk mogen ontvangen of patiënten mogen zien die anders onomkeerbare schade oplopen. Nog steeds zullen we onze eerste screening telefonisch of via beeldbellen doen. Dit doen we om risico’s voor u en ons zo goed mogelijk in te schatten en de fysieke tijd in de praktijk zo optimaal mogelijk te besteden. In de praktijk zullen we zorgen voor de noodzakelijke beschermingsmaterialen om die tijdens de behandelingen te gebruiken. De onderstaande tabel is de richtlijn die we gebruiken om te bepalen of de behandeling kan worden uitgevoerd. Indien u klachten heeft kunt u altijd contact opnemen met ons, we zullen per cliënt bekijken wat een passende behandeling is.